موسوینماینده اهواز

خورنا: مسولانی که بقا در سمت خود را بر رضایت مندی مردم و عمران و آبادانی خوزستان ترجیح می دهند به مردم و استان بزرگ خوزستان خیانت می کنند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از وعده های چهار، پنج ساله مسوولان دولتها خسته شده اند و عدم تحقق خواسته های آنها در…