موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خورنا : مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اندیمشک گفت: به منظور ارتقاء سطح دانش و توسعه مراکز آموزش عالی در شهرستان و با پیگیری های این اداره در زمینه راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی میراث فرهنگی در اندیمشک و با مساعدت جناب آقای دارایی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیداری که در همین زمینه…