موزه ی دفاع مقدس اندیمشک

12
خورنا : شورای شهر اندیمشک ساخت موزه ی دفاع مقدس رو تصویب کرد . در خصوص درخواست امام جمعه محترم مبنی بر مساعدت مالی جهت ساخت موزه و نمایشگاه دفاع مقدس (مجموعه ای از آثار و وسایل زنده شهدا)شورای شهر…