موزه ی دفاع مقدس اندیمشک

خورنا : شورای شهر اندیمشک ساخت موزه ی دفاع مقدس رو تصویب کرد . در خصوص درخواست امام جمعه محترم مبنی بر مساعدت مالی جهت ساخت موزه و نمایشگاه دفاع مقدس (مجموعه ای از آثار و وسایل زنده شهدا)شورای شهر اندیمشک با 6 رای موافق آنرا مورد موافقت قرار داد. گفتنی است نزدیک به سال پیش در منطقه ی درزین خانه…