موزه مردم شناسی و سنگ شوشتر

خورنا: طی مراسمی با حضور مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شهرستان شوشتر و انجمن‌های دوستدار میراث فرهنگی موزه مردم شناسی و سنگ شهرستان شوشتر افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، صبح امروز با حضور دوستداران میراث فرهنگی و جمعی از مدیران شهرستان شوشتر موزه سنگ و مردم‌شناسی شهرستان شوشتر افتتاح شد.