موزه آب خوزستان

خورنا – محمدرضا شمسایی عصر امروز در نشست مدیران خوزستان برای بررسی پروژه‌های عمرانی استان با بیان اینکه اهواز نیاز بیشتری به جلسه‌های عمرانی دارد، اظهار داشت: سازمان آب‌ و برق با انجام پروژه‌‌ها روی رودخانه کارون که…