مورموری ایلام

زلزله به ستاد مدیریت بحران هم رسید!

خورنا: به گزارش خورنا پس از وقوع زلزله های متعدد با مرکزیت شهر مورموی ایلام و حسینیه ی اندیمشک و نگرانی مردمی در این مناطق مسئولین شهری و محلی ضمن دعوت مردم اعلام نموده اند تمام نهاد های…