مواد مخدر هندیجان

37
خورنا:فرماندار هندیجان گفت:از کلیه دستگاهای دولتی خواستاریم تا با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها در راستای مبارزه با مخدر همکاری را داشته باشند. بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار…