مواد مخدر شادگان

خورنا: رییس دادگستری شهرستان شادگان با اشاره به احکام صادره برای سه قاچاقچی مواد مخدر و سیگار خارجی از صدور حکم اعدام برای یکی از این قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان ، پیمان چعباوی گفت: شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان، با رسیدگی به پرونده حمل و نگهداری 199 گرم…