مواد مخدر در ماهشهر

37
خورنا: شهرداری‌ها باید نقش فعال‌تری در زمینه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ایفا نمایند. ایلنا: جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری بندر ماهشهر به ریاست سید جعفر طباطبایی سرپرست فرمانداری برگزار شد. در این جلسه طباطبایی فرهنگ را…