مواد مخدر در ماهشهر

خورنا: شهرداری‌ها باید نقش فعال‌تری در زمینه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ایفا نمایند. ایلنا: جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری بندر ماهشهر به ریاست سید جعفر طباطبایی سرپرست فرمانداری برگزار شد. در این جلسه طباطبایی فرهنگ را از گامهای مهم و تأثیر گذار در مبارزه با اعتیاد عنوان داشته و گفت: باید تمامی دستگاههای مسئول اقدامات فرهنگی…