مواد غذایی فاسد شده در آبادان

خورنا: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از انهدام 64 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف مکشوفه مختلف در منطقه فعالیت این دانشکده خبر داد. مرتضی جعفری اظهار کرد: مواد مکشوفه پس از انجام نمونه‌برداری آزمایشگاهی و تایید مقامات قضایی منهدم شده است. وی بیان کرد: مواد غذایی مذکور شامل انواع مواد پروتئینی، سوسیس، کالباس، شربت، شیرینی، آدامس‌های خارجی، ماست، پنیر،…