مواد شیمیایی

خورنا: مصرف بی رویه انواع سموم و کودهای شیمیایی برای مبارزه با آفات و افزایش تولید محصولات کشاورزی ،نگرانی کارشناسان و دست اندر کاران بخش کشاورزی را موجب شده است. به گزارش ایرنا در شرایطی که منطقه شمال خوزستان با تولید بیش از چهار میلیون تن انواع…