مواد آشامیدی، آرایشی و بهداشتی

37
خورنا: مدیر نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از برگزاری دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی در خوزستان خبر داد. سیمین فقهی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد:…