مهندس علیرضا هیهاوند

37
خورنا: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با صدور احکامی مدیرعملیات و رییس مهندسی و ساختمان این شرکت را منصوب کرد . به گزارش خبرنگار خورنا از مسجدسلیمان ، مهندس ابراهیم…