مهندس شیرازی شهردار آبادان

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر آبادان گفت: نظارت، یکی از دو کاندیدای تصدی پست شهرداری آبادان با ارسال پیامی از ارائه برنامه و حضور در این عرصه انصراف داد. فرشید بهشتی امروز اظهار کرد: با انصراف کاندیدای دیگر شهرداری آبادان،…