مهندسی

خورنا: محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران مراسم روز ۲۲ بهمن در جمع راهپیمایان تهرانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم تصریح کرد: ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت گرفته اند که این تعداد به ۴۵ میلیون خواهد رسید و دریافت کنندگان به زودی می توانند در بورس از سهام…