مهم‌ترین تولید کنندگان چغندر قند

۱۳۹۳۱۱۱۴۱۵۱۱۱۸۷۳۲۴۶۶۷۲۸۴

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک مطرح کرد

خورنا – محمد جعفر آفرین در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: شهرستان اندیمشک یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان چغندر قند در…