مهمترین ظرفیت های شهرستان اندیمشک

خورنا – رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت:راه آهن یکی از مهمترین ظرفیت های شهرستان اندیمشک است که باید از این ظرفیت در راستای توسعه و شکوفایی منطقه استفاده شود. به گزارش خبرنگار…