مهر آباد

خورنا: یکشنبه شب، از ساعتی پیش از ورود دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده ی هسته ای همراه او از سفر ژنو به تهران، جمعی اکثرا جوان در فرودگاه مهرآباد تهران برای استقبال حضور پیدا کردند. به گزارش خبرنگار انصاف نیوز از مهرآباد، در ساعت 7:30 حدود 200 نفر در مقابل پاویون دولت جمع شده که…