مهرماه

37
خورنا: بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه را 36.6 درصد و نرخ تورم مهرماه را 40.4 درصد اعلام کرد. پیرو انتشار خبر نرخ 42 درصدی تورم نقطه به نقطه در برخی از رسانه ها، بانک مرکزی اعلام…