مهدی کیانی

خورنا- فیروز بیگلری /سال ها طول می کشد که بازیکنی در فوتبال از همان کودکی تبدیل به ستاره شدن شود . مهدی کیانی ده کیان زاده شهر فوتبالی ها ( ایذه ) کسی که در سن خیلی کم یعنی در سن ۵ سالگی فوتبال خوزستان را محو هنرنمایی خود کرد و مربیان پایه فوتبال خوزستان از جمله عباس صفایی از…