مهدی هاشمی

واکنش وکیل مهدی هاشمی به مصاحبه رسایی

خورنا/ گروه سیاسی: وکیل‌مدافع مهدی هاشمی با اشاره به حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب تهران گفت: با توجه به اینکه ما قبلا از آقای رسایی شکایت کرده بودیم فکر کردیم که او توسط دادستان ویژه روحانیت تهران…
37
خورنا: علیزاده طباطبائی با اشاره به بررسی پرونده شکایت مهدی هاشمی از حمیدرسایی گفت: این دادگاه هنوز نتیجه بررسی‌ها درباره پرونده رسایی را اعلام نکرده است.محمود علیزاده طباطبائی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پرونده شکایت…