مهدی قلی کیانی محمدرضا بختیاری صدیقه میری تراب قلاوند

شورای شهر ماهشهر

بیانیه چهار عضو مستعفی شورای شهر اندیمشک بعد از بازگشت!

خورنا – چهار عضو مستعفی شورای شهر پس از بازگست با صدور بیانیه ای ، ضمن پاسخ به سوالات و شبهات اخیر با مردم…