مهدی زیدوند ، سعید عبدولی و حبیب ا… اخلاقی

۸۰۵۵۲۳۴۰-۳۷۴۸۰۲۲

برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا

خورنا – ازسوی شورای فنی تیم ملی کشتی فرنگی سه کشتی گیر و یک مربی خوزستانی به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان اعزامی…