مهدی درویش رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاجاری

37
خورنا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان آغاجاری اظهار داشت: نمایشگاه تابلو فرش نفیس در آغاجاری برپا شده است. به گزارش خورنا از آغاجاری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغــاجــاری  اقدام به برپایی نمایشگاه هنری تابلو…