منوچهر یاراحمدی

خورنا: به عقیده رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، دولت احمدی‌نژاد با استدلال‌های مشابه مدیران دولت یازدهم مزد کارگران را بی توجه به معیارهای مشخص شده در قانون کار تصویب می‌کرد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام معتقد است با سخنانی که از سوی معاونین وزیر کار در خصوص تعیین شرط سنی برای…