منوچهر وحید

خورنا: اولین دندانپزشک تجربی خوزستان در رامهرمز پس از طی یک دوره بیماری در گذشت. به گزارش خبرگزاری فارس از رامهرمز، منوچهر وحید اولین دندانپزشکی بود که در رامهرمز مشغول به کار و خدمت به مردم شد و خدمات شایانی را به مردم شهر و روستاهای این شهرستان کرد. وی متولد سال 1307 و…