منوعیت تردد کامیون‌های بالای 10 تن بار از جاده قدیم اندیمشک – پل زال

جاده

فرماندار اندیمشک

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت: براساس مصوب شورای ترافیک طرح ممنوعیت تردد کامیون‌های بالای ۱۰ تن از جاده قدیم اندیمشک – پل زال در…