منطق آزاد اروند

خورنا: محمودرضا شیرازی، شهردارآبادان، در چند روز گذشته با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف با منطقه آزاد شدن آبادان مخالفت کرده است. روشن نیست این نامه پراکنی ها در راستای وظایف شهردار و در پی استعلام از وی بوده یا اینکه شیرازی خودسرانه اقدام به اظهارنظر در مورد آینده مردم و شهر آبادان کرده است؟