منطقه ویژ

خورنا: مسئول ستاد راهیان نور کشور در اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری صنایع پتروشیمی ماهشهر: عملکرد شهیدان در دفاع مقدس بهترین الگو برای جوانان در دفاع از ولایت است. به گزارش خورنا، در اختتامیه ی اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری صنایع پتروشیمی ماهشهر، سردار ابوالفضل مسجدی،…