منطقه ویژه ماهشهر

37
خورنا: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: بخشی از قوانین آزاد به مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی و پارس نیز تسری پیدا کند. علی یزدانی پیش از ظهر امروز در دومین نشست دور جدید مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور که…
خورنا: دومین نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر انجام می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، دومین نشست مدیران عامل مناطق…