منطقه ویژه اقتصادی

خورنا -محسن ادیبی با حکم سیدامید شهیدی نیا، سرپرست دفترمدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شد. طی حکمی از سوی مهندس سید امید  شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  “مهندس محسن ادیبی” بعنوان رییس دفترحوزه مدیر عامل سازمان…
37
خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس از بررسی جزئیات طرح منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان در دیدار با رئیس‌ جمهور خبر داد. سیدراضی نوری اظهار کرد: در جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان با ریاست جمهوری به بررسی مسائل کلان و…
37
خورنا: با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه…