منطقه صنایع تبدیلی

خورنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از تقسيم خوزستان به شش منطقه صنايع تبديلي خبر داد و گفت: ظرفيت خريد گندم در خوزستان 751 هزار تن است و ظرفيت انبار‌ها به 900 هزار تن مي‌رسد. نظري در جلسه کارگروه توسعه کشاورزي اظهار کرد: استان را از نظر صنايع تبديلي به شش منطقه تبديل…