منطقه صنایع تبدیلی

37
خورنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از تقسيم خوزستان به شش منطقه صنايع تبديلي خبر داد و گفت: ظرفيت خريد گندم در خوزستان 751 هزار تن است و ظرفيت انبار‌ها به 900 هزار تن…