منطقه شوش

خورنا: شهردار شوش گفت: دو منطقه که جدیدا وارد طرح جامع شهری شده اند از این پس، توسط شهرداری شوش خدمات رسانی می شود. یوسف زمانی اصل اظهار کرد: دو منطقه وهب یا «بیت عتوی» و شهرک ابوذر غفاری ازجمله مناطقی بودند که در گذشته وارد طرح جامع شهری شده بودند اما از سوی شهرداری خدماتی به آنها نمی رسید. زمانی…