منطقه شهری اندیمشک در مناطق کوی‌های رسالت، جانبازان، مهر، فاز دوم راه آهن، فازهای اول و دوم کوی فرهنگیان، بهداری، پلیس، ولایت، و شهرهای چم گلک و دوکوهه