منطقه شهری اندیمشک در مناطق کوی‌های رسالت، جانبازان، مهر، فاز دوم راه آهن، فازهای اول و دوم کوی فرهنگیان، بهداری، پلیس، ولایت، و شهرهای چم گلک و دوکوهه

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اندیمشک:

خورنا – مسلم میرزاوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اندیمشک، اظهار داشت: توجه به ضرورت توسعه فرهنگ کتاب خوانی، نیازمند یک عزم مهم و جدی عمومی و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی در شهرستان است. وی گفت: به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای مطالعه کودکان و ارتباط بیشتر آنان با کتاب و کتاب خوانی، بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی…