منطقه شش اهواز

خورنا: عضو شورای شهر اهواز گفت: مشکل اساسی منطقه ششم اهواز عدم برنامه ریزی صحیح در فعالیت های خدمات رسانی و عمرانی است. به گزارش خبرنگار مهر، ناجی سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات منطقه شش اهواز، عنوان کرد: این منطقه در دو سمت جاده خرمشهر واقع شده و بخش عظیمی از جنوب غرب اهواز…