منطقه سلیج

خورنا: شهردار آبادان گفت: به زودی آسفالت خیابان‌های اصلی و فرعی سلیج غربی، یک پل عابر پیاده بین دو سلیج غربی و شرقی، یک پارک محله‌ای و یک زمین چمن مصنوعی و یک کتابخانه سیار ایجاد می‌شود. محمودرضا شیرازی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: شهرداری تمام تلاش خود در ارائه امکانات و خدمات بهتر…