منطقه سلیج

37
خورنا: شهردار آبادان گفت: به زودی آسفالت خیابان‌های اصلی و فرعی سلیج غربی، یک پل عابر پیاده بین دو سلیج غربی و شرقی، یک پارک محله‌ای و یک زمین چمن مصنوعی و یک کتابخانه سیار ایجاد می‌شود. محمودرضا شیرازی…