منطقه دشت لاله از روستاهای دورافتاده بخش الوار گرمسیری

خورنا:رییس فوریت های پزشکی اندیمشک از نجات جان یک مادر باردار در مناطق دور افتاده دشت لاله این شهرستان با سرعت عمل فوریت های پزشکی خبر داد.علیرضا محمودی رییس فوریتهای پزشکی اندیمشک افزود:این مادر باردار در منطقه دشت لاله از روستاهای دورافتاده بخش الوار گرمسیری دچار درد زایمان شده بود که بدلیل نبود امکانات و دور بودن این منطقه…