منطقه ای

به گزارش خورنا:

آمنه محتشمی-خورنا:روز چهارشنبه همایش کشوری حمایت از تولیدات منطقه ای با همکاری مدیران پتروشیمی و شهری با حضور استاندار خوزستان دکتر مقتدایی،معاون وزیر و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی مهندس شعری مقدم در تالار آفرینش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با هدف حمایت از تولیدات منطقه ای و توسعه خرید داخلی که با بازدید از نمونه تولیدات منطقه ای…