منطقه آزاد امیدیه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد:

خورنا: طبق آخرین اخبار واصله از یک منبع موثق امروز طی سفر مدیرعامل منطقه آزاد اروند به امیدیه ، این شهرستان مشمول استفاده از تسهیلات و خدمات منطقه آزاد اروند گردید. به گزارش خورنا به نقل از امید نیوز ، …