منصور

خورنا ‘منصور قمر’ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این طرح ها که با هدف اشتغال زایی و بهره گیری از ظرفیت های صنایع پتروشیمی این منطقه تعریف شده برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی آماده شده است. وی گفت: با وجود آنکه ۲۱واحد بزرگ پتروشیمی در این شهرستان بندری فعال است ولی حتی یک واحد صنعت پایین…