منصور قمر فرماندار ماهشهر

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که “منصور قمر” به عنوان گزینه نهایی فرمانداری ماهشهر مشخص شده است. به گزارش خورنا به نقل از شنیده ها، منصور قمر متولد دزفول میباشد و از گزینه های فرمانداری دزفول بوده است. وی اخیرا تلاشهایی جهت افزایش نمایندگان دزفول از یک نفر به 2 نفر کرده بود.