منصور عباسیان مسئول سازمان دانش آموزی آبادان

37
خورنا:  مسئول سازمان دانش آموزی آبادان برگزاری مسابقات قرآنی را در روح و روان دانش آموزان مؤثر دانست. منصور عباسیان مسئول سازمان دانش آموزی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چند روز گذشته تمهیدات برگزاری این مسابقات…