منصور حقیقت‌پور

37
خورنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس به خانواده هاشمی آلرژی دارند، گفت:جریان‌های متوهم همه اتفاقات کشور را به خانواده هاشمی مربوط می‌کنند. به گزارش ایسنا، منصور حقیقت‌پور…