منصور حقیقت‌پور

خورنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس به خانواده هاشمی آلرژی دارند، گفت:جریان‌های متوهم همه اتفاقات کشور را به خانواده هاشمی مربوط می‌کنند. به گزارش ایسنا، منصور حقیقت‌پور درباره برخی اظهارات مخالفان وزرای پیشنهادی علیه خانواده هاشمی رفسنجانی در نخستین روز بررسی صلاحیت اعضای کابینه، گفت: برخی نمایندگان…