منشا بوی بد اهواز

خورنا: در يك سال گذشته انتشار گاه و بي گاه بوي بد و نامطبوع (بويي مانند زباله مانده) در هواي شهر اهواز به خصوص در تابستان سال جاري و در زمان شرجي هوا ، باعث شد مردم بسياري از مناطق كلان شهر اهواز اعتراضات وسيعي را نسبت به اين مسئله داشته باشند. اين اعتراضات موجب شد…