منجر به فوت، تخلفاتی مانند نقص فنی، سرعت، سبقت، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی

فرماندهی پلیس راهور اندیمشک:

خورنا – سرگرد رحیمی فرماندهی پلیس راهور اندیمشک در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: در کاهش تصادفات شهری منجر به فوت اندیمشک از نظر آماری مقام اول را در کشور کسب نمود فرماندهی پلیس راهور اندیمشک از کاهش پنجاه درصدی…