منتخب مردم اندیمشک در انتخابات مجلس دهم

IMG-20151219-WA0005

منتخب مردم اندیمشک در انتخابات مجلس دهم:

خورنا – به گزارش خبرگزاری خورنا از اندیمشک، فریدون حسنوند در همایش وحدت چهارم آذرماه اندیمشک اظهار داشت: چهارم آذر ماه نام اندیمشک و…