منتخب مردم اندیمشک در انتخابات مجلس دهم

منتخب مردم اندیمشک در انتخابات مجلس دهم:

خورنا – به گزارش خبرگزاری خورنا از اندیمشک، فریدون حسنوند در همایش وحدت چهارم آذرماه اندیمشک اظهار داشت: چهارم آذر ماه نام اندیمشک و مردم ولایت مدار این شهر پر سرور و ایثار را در منطق و گفتمان انقلاب…