منتخب جشنواره ی کانون های فرهنگی سرتاسر کشور

12
خورنا : دانش آموزان اندیمشکی به عنوان منتخب جشنواره ی کانون های فرهنگی سرتاسر کشور شناخته شدند . دانش آموز ومربی کانون شهید مطهری(ره) شهرستان اندیمشک که به نمایندگی از اداره کل آموزش وپرورش خوزستان در جشنواره ملی…