مناقصه های شهرداری اندیمشک

12
خورنا : برخی از مناقصه های شهرداری اندیمشک اعلام گردید و شرکت ها و علاقه مندان شرکت در این مناقصه ها  میتوانند با مراجعه به وب سایت شهرداری اندیمشک از چگونگی همکاری با این نهاد اشنا شوند خلاصه ای…