مناظره درباره آلودگی هوا

خورنا: سردبیر خبرگزاری محیط‌زیست گفت: در ۲ هفته گذشته ۴ نوبت باران اسیدی در اهواز بارید اما حتی یک گزارش از هیچ نهادی منتشر نشد که در مورد اینکه آیا این باران اسیدی بوده یا خیر. «مناظره» روز جمعه این هفته ساعت 16:30 دقیقه…