مناظره حسن روحانی و هاشم آقاجری

خورنا: تعطیلی حزب جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۳۶۶ نه پایان اختلافات میان دو طیف اصلی درون حزب که آغاز رسمی شکل‌گیری دو جناح عمدۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب بود. این دو جناح سیاسی که آن زمان با نام راست و چپ شناخته می‌شدند، در مبانی نظری و سیاست‌های عملی اختلاف نظرهای فراوانی داشتند. اختلافاتی آنچنان…